ראשי » ספרים » ספרי קריאה » היסטוריה וביוגרפיה » בדרכי החסידים א / הרב יואל כהן
48 ₪ NIS
+ -
בדרכי החסידים א / הרב יואל כהן
רעיונות, סיפורים ופנינים ששמענו מאת הרב יואל שי′ כהן, ה′חוזר′ הראשי של
כ"ק אדמו"ר זי"ע, בעת התוועדויותיו ושיעוריו.
פרטים נוספים
מק"ט: 3679
מוציא לאור: יחד
תאריך הוצאה לאור: אב תשע"ה
מספר עמודים: 374
מחיר: 48 ₪
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: כריכה קשה
מידע נוסף

למאחורי הקלעים של הספר

התוועדויותיו של ר′ יואל נודעו לשם דבר. תלמידיו הרבים במשך עשרותהשנים, זוכרים את ההתוועדויות כמלאות תוכן חסידותי עמוק, אשר הדרישההעיקרית הנשמעת בהן לכל אורך הדרך היא - התקשרות פנימית לרבי, נטולת′חיצוניות′ וחדורת התבטלות מוחלטת אליו, יחד עם הכרה עמוקה ופנימיתבמשמעותה של התקשרות זו, בזכות הגדולה שלנו - חסידי ה′דור השביעי′ -ובאחריות העצומה המונחת עלינו.התוועדויות אלו עוסקות גם בהסברת דרכי החסידות ואורחות החסידים, והןמלוות בסיפורים על חייהם של גדולי חסידי חב"ד בדורות הקודמים, בפרט בדורהקודם, שהיו מסורים לחלוטין לעבודת החסידות, כל אחד לפי עניינו וערכוובהתאם לסגנונו המיוחד, וכל תוכן חייהם היה שזור בדביקות פנימית אל הרבי.כידוע, ר′ יואל שי′ הוא בנו של הרה"ת ר′ רפאל נחמן (פאליע) הכהן, שהיהבעצמו ′תמים′ בישיבת תומכי־תמימים בליובאוויטש, וזכה להכיר מקרוב אתה′תמימים′ המובחרים, האריות שבחבורה, בעלי ′השכלה′ ובעלי ′עבודה′המופלגים; כמו־כן ר′ יואל גדל והתחנך בצעירותו בין תלמידי־התמימים בקהילתליובאוויטש בתל־אביב של שנות השי"נים הראשונות, והתבשם מהאווירההחסידית סביב החסידים המפורסמים שהתגוררו בעיר בתקופה זו.ר′ יואל גם אוצר בזכרונו אוצר גדול של סיפורים ופנינים מאירועים שוניםשהתרחשו בבית חיינו במשך כל שנות נשיאותו של הרבי, ועובדות שונות אודותמשפחת בית רבי. יש לציין, שלעיתים רבות בין משתתפי ההתוועדויות נוכחים אנשים שאינםנמנים על דגל אנ"ש חסידי חב"ד, ועל כן הנושאים והסיפורים מוצגים בהן עםתוספת הסברה מפורטת ומורחבת, למען יובנו הדברים לכל שומע.אשר על כן, ראינו לקבץ חלק גדול מנושאים וסיפורים אלה, שנרשמו על־ידינו במשך השנים; לסדרם לפי נושאים ולהציגם ערוכים עלי ספר, למען יוכלוליהנות מהם אלפי התלמידים כ"י, בעבר, בהווה ובעתיד.הספר נחלק לשישה חלקים:א - בדרכי החסידות - חלק זה עוסק בשני תחומים יסודיים בדרכי החסידות:עניין ההתקשרות לרבי, ועניין ביטול היש.ב -  זיכרונות מימי בראשית - סיפורים ותיאורים מהתקופה שלאחר הסתלקותכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.ג - ניצוצות אור מבית חיינו - אוצר סיפורים ועובדות על הרבי, בליווי תיאורירקע לסיפורים והסברתם.ד -  פנינים מבית הרב - סיפורים על משפחת בית רבי.ה -  בעקבות החסידים - סיפורים ופנינים מחייהם של כמה מגדולי החסידיםבדור הקודם.ו - חיים חסידיים - תיאור החיים החסידיים ברמת־גן ותל־אביב בתחילת שנותהשי"נים.

קובץ לדוגמא
יתכן שיעניין אותך גם...

קטגוריות

אגרות קודש - חלק ל"ג - הרבי

הסדרה כוללת מכתבים של הרבי במגוון תחומים. מכתבים תורניים, הוראות בענייני עסקנות ובעיקר תשובות לשאלות בכל תחומי החיים, הן בענייני עבודת ה' והן בשאלות פרנסה, בריאות וכדו'.

הרחפן - סיפור עלילתי

הרחפן - סיפור עלילתי / מ"ם הרשקוביץ

התורה שלי – דברים 35 ₪ 30 ₪

חומש דברים בפורמט ידידותי לילדי ישראל, צבעוני ומרתק, מנוקד ומוסבר • ספר חמישי בסדרה

ילקוט מעם לועז מנוקד על התורה 13 כרכים 780 ₪ 630 ₪

סט 'ילקוט מעם לועז' הינה יצירה תורנית רחבת היקף, המאספת בתוכה, ביאורים ומדרשים על התורה, בתוספת פסקי הלכות קצרים, בלשון קלה ועממית. וכעת ילקוט מעם לועז בהוצאה חדשה 13 כרכים על התורה מנוקד וערוך מחדש.

תיקון קוראים - כתב אדמו"ר הזקן 120 ₪ 90 ₪

תקון קוראים בכתב המיוחס לאדמו"ר הזקן. כולל מנהגי חב"ד לקריאת התורה

להרשמה לניוזלטר
© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם