ראשי » ספרים » פורים » ספרי מכון היכל מנחם » אורחות מנחם - מנהגים והנהגות קודש של הרבי (חזר למלאי)
30 ₪ NIS
+ -
אורחות מנחם - מנהגים והנהגות קודש של הרבי (חזר למלאי)
הספר מקיף את מנהגי והליכות הרבי בנושאים הבאים – שבת, ראש חודש, וחודש אדר - חג הפורים.
פרטים נוספים
מק"ט: 10190
מחבר: הרב יוסף יצחק הבלין
מוציא לאור: היכל מנחם
מחיר: 30 ₪
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: כריכה קשה
מידע נוסף

הספר החדש, יצא לאור על ידי מכון "היכל מנחם" בירושלים, בעריכתו הראשית של יו"ר מכון "היכל מנחם", הרב יוסף יצחק הבלין, רבה של קריית ליובאוויטש ברמת שלמה.הספר החדש "ארחות מנחם" הנו למעשה תדפיס מתוך ספר רחב יריעה ומקיף יותר אשר יצא לאור בעתיד בע"ה ויקיף את כל מנהגי הרבי. הספר החדש שהנו "תדפיס" בן מאה ושישים עמודים, מקיף את מנהגי והליכות הרבי בנושאים הבאים – שבת, ראש חודש, וחודש אדר - חג הפורים.כך, לדוגמה, מקיף הספר החדש את כל מנהגי הרבי הקשורים לחג הפורים בתחומים הבאים: תענית אסתר, סליחות, מחצית השקל, תפילת מחה, ליל פורים, בגדי שבת, קריאת המגילה, יום הפורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים, מבצע פורים, חינוך במצוות החג, מנחה וסעודת פורים, התוועדות הפורים, וכן פורים בערב שבת, פורים באבלות, שושן פורים, פורים המשולש, שבת שאחרי פורים, ועוד.המדור "שבת קודש" בספר החדש סוקר ומקיף את כל מנהגי הרבי הקשורים לשבת, לפי הנושאים הבאים: ליל שישי, יום השישי, ההכנות לשבת, בגדי שבת, מנחת ערב שבת, הדלקת נרות, ליל שבת, קבלת שבת, קידוש, סעודת שבת, צפרא דשבתא, תפילת שחרית, קריאת התורה, קריאת ההפטרה, תפילת מוסף, קידושא רבא, התוועדות יום השבת, מנחה ורעווא דרעווין, מוצאי שבת, הבדלה, מנהגי מוצאי שבת, מלווה מלכה, ועוד.לצד העורך הראשי של הספר הרב יוסף יצחק הבלין, עמלו יחד חברי המערכת הרבנים החסידים אשר בקיאים בהליכות ובהנהגות הרבי, הרביעקב הורביץ, הרב מנחם הלפרין, הרב מנחם הבלין, הרב יהודה כהן, והרב יוסף יצחק בלוי.כידוע, כל הליכותיו בקודש של הרבי היו מדודות ומכוונות, וכל מעשיו דיבוריו ואורחותיו הקדושים היו מכוונים בקבלה ומדויקים בהלכה עד להפליא, ויש בהם תילי תילים של הוראות להלכה ולמעשה.עורכי הספר טרחו רבות בעריכת הספר לציין להנהגות הרבי ממקורות בספרים העוסקים בעניין זה, הן בנגלה והן בנסתר, וכמובן בדברים שנראים כקבלה מדור לדור מרבותינו נשיאנו. במסגרת זו צוינו המראי מקומות לטובת החפצים להרחיב בעניין. במקומות שונים בהם טעם הנהגת רבינו עמוק ואף נעלם, ניסו ב'דרך אפשר' ובדרך לימוד להבין את פשרן.בשיחה מיוחדת לרגל הוצאת הספר, אמר העורך הראשי של "ארחות מנחם", הרב יוסף יצחק הבלין: "אמרו חז"ל "צדיקים דומים לבוראם", ובמקום שאתה מוצא את גדולתו של הרבי בהנהגותיו הקדושות, שם אתה מוצא ענוותנותו. הרבי השתדל להסתיר את הנהגותיו ואורחותיו הקדושות והמיוחדות, מעין כל רואה, ובמיוחד את הנהגותיו הפרטיות שאינן נוגעות ישירות להנהגת הרבים, כה רב ההסתר עד שכמה מהן נתגלו ונתבארו רק באופן אקראי ובדרך אגב, ועדיין רב הנסתר.במהלך השנים התעוררו כמה וכמה חדי עין וברי לבב להתחקות אחר הנהגות הרבי, והעלו על הכתב הנהגות רבות, ובפרט אותן אלו שנהג בהן באופן קבוע. כך שבמשך השנים נקבצו ובאו אלפי הנהגות קודש, המקיפות את כל אורח החיים. חלקן אף נדפסו בבימות שונות, זעיר פה וזעיר שם. ועתה הן מוגשות לפני הקורא בסדר מסודר, בתוספת הנהגות רבות שעדיין לא התפרסמו עד עתה.בנוסף על ריכוז וסידור ההנהגות, נעשה מאמץ רב לברר בירור מקיף של כל הנהגה, אצל יודעי דבר ומביני מדע, כדי לבררה על כל פרטיה במידת האפשר. נערכו השוואות רבות בין הכתובים, בירורים רבים אצל יודעי דבר, צפייה בצילומים שונים. הכל במטרה לנסות ולהגיע לבירור המציאות".במבוא לספר החדש מציינים העורכים, אשר ספר זה העוסק בהנהגות הרבי בעניני שבת, ראש חודש ופורים. הינו טיפה מן הים, מכל אורחותיו של הרבי. במכון "היכל מנחם" העוסק כבר שנים רבות בבירור תורתו של רבינו, מתכוונים בעז"ה להמשיך ולבררן, בכל סדר היום ומעגל השנה, ובשימת לב להלכה, למידת חסידות ולדרך ארץ ואהבת ישראל שהיו שזורים באופן מופלא בהנהגותיו של הרבי.

יתכן שיעניין אותך גם...

קטגוריות

אוצרות - הרב אברהם חנוך גליצנשטיין

ארכיונו העשיר והמרתק של הרה"ח ר' אברהם חנוך גליצנשטיין ע"ה נחשף לראשונה: שורת שליחויות, גלויות ועלומות, סיפורים מרתקים והוראות מיוחדות בהם היה מעורב בהוראת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

סיפורי התורה שלי - סט 5 כרכים (פורמט גדול, סיפורים בלבד)

הספר סיפורי 'התורה שלי' מגיש לכל פרשה מפרשיות התורה שלושה סיפורים, שנערכו על־פי המדרשים ואגדות חכמינו זיכרונם לברכה. הסיפורים מומחשים על־ידי הציורים הנהדרים של שמשון קוטלובסקי. בתחילת כל פרשה מוגש תקציר של תכנה, ולצידו נקודות למחשבה ולהפקת לקחים בחיינו היום, לאור סיפורי התורה.

ילקוט מעם לועז מנוקד על התורה 13 כרכים 780 ₪ 630 ₪

סט 'ילקוט מעם לועז' הינה יצירה תורנית רחבת היקף, המאספת בתוכה, ביאורים ומדרשים על התורה, בתוספת פסקי הלכות קצרים, בלשון קלה ועממית. וכעת ילקוט מעם לועז בהוצאה חדשה 13 כרכים על התורה מנוקד וערוך מחדש.

סט שמירת הלכה - מאת הרב גדסי -10 כרכים 500 ₪ 333 ₪

הלכות משו"ע אדמו"ר הזקן, מבוארות בלשון קלה וברורה

להרשמה לניוזלטר
© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם