40 ₪ NIS
+ -
צוואת הריב"ש
קובץ הוראות והנהגות מהבעל שם טוב, נכתב ע"י תלמידו ר' ישעי' מיאנוב
פרטים נוספים
מק"ט: 1102
מחבר: ר' ישעיה מיאנוב
מוציא לאור: קה"ת
תאריך הוצאה לאור: ניסן תנש"א
מחיר: 40 ₪
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: כריכה קשה
מידע נוסף

בניגוד למשתמע משם הספר, אין זה צוואתו של הבעש"ט וגם לא נכתב על ידו, אלא ליקוט אמרות, הוראות והנהגות בעבודת ה' מהבעש"ט ומתלמידו, הרב המגיד.

הוצאה חדשה ומתוקנת.

קטגוריות

חידוש סופרים - הלכות סת"ם וצורת האותיות

ביאורים וחידושים על הלכות סת"ם וצורת האותיות כולל מפתח ענינים מפורט לרבי יעקב זילבערמאן

תורת מנחם - מעייני הישועה - מבצע!! 60 ₪ 50 ₪

אוסף מלא של שיחות קודש מהשנים ה'תשמ"א-ה'תשנ"א שנאמרו מידי לילה בחג הסוכות בקשר לשמחת בית השואבה

'שלחן מנחם' - 7 כרכים - מהדורה חדשה (חזר למדף) 350 ₪ 270 ₪

שלחן מנחם זוהי סדרה המלקטת והמאגדת בתוכה אלפי תשובות וביאורים מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בנושאים הקשורים להלכה ולמנהג בד' חלקי השולחן ערוך

להרשמה לניוזלטר
© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם