ראשי » ספרים » ספרי קריאה » היסטוריה וביוגרפיה » בדרכי החסידים - הרב יואל כהן
50 ₪ NIS
אינו זמין במלאי
בדרכי החסידים - הרב יואל כהן
רעיונות, סיפורים ופנינים ששמענו מאת הרב יואל שי′ כהן, ה′חוזר′ הראשי של
כ"ק אדמו"ר זי"ע, בעת התוועדויותיו ושיעוריו.
פרטים נוספים
מק"ט: 3679
מוציא לאור: יחד
תאריך הוצאה לאור: אב תשע"ה
מספר עמודים: 374
מחיר קטלוגי: 69 ₪
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: סקיי
מידע נוסף

למאחורי הקלעים של הספר

התוועדויותיו של ר′ יואל נודעו לשם דבר. תלמידיו הרבים במשך עשרותהשנים, זוכרים את ההתוועדויות כמלאות תוכן חסידותי עמוק, אשר הדרישההעיקרית הנשמעת בהן לכל אורך הדרך היא - התקשרות פנימית לרבי, נטולת′חיצוניות′ וחדורת התבטלות מוחלטת אליו, יחד עם הכרה עמוקה ופנימיתבמשמעותה של התקשרות זו, בזכות הגדולה שלנו - חסידי ה′דור השביעי′ -ובאחריות העצומה המונחת עלינו.התוועדויות אלו עוסקות גם בהסברת דרכי החסידות ואורחות החסידים, והןמלוות בסיפורים על חייהם של גדולי חסידי חב"ד בדורות הקודמים, בפרט בדורהקודם, שהיו מסורים לחלוטין לעבודת החסידות, כל אחד לפי עניינו וערכוובהתאם לסגנונו המיוחד, וכל תוכן חייהם היה שזור בדביקות פנימית אל הרבי.כידוע, ר′ יואל שי′ הוא בנו של הרה"ת ר′ רפאל נחמן (פאליע) הכהן, שהיהבעצמו ′תמים′ בישיבת תומכי־תמימים בליובאוויטש, וזכה להכיר מקרוב אתה′תמימים′ המובחרים, האריות שבחבורה, בעלי ′השכלה′ ובעלי ′עבודה′המופלגים; כמו־כן ר′ יואל גדל והתחנך בצעירותו בין תלמידי־התמימים בקהילתליובאוויטש בתל־אביב של שנות השי"נים הראשונות, והתבשם מהאווירההחסידית סביב החסידים המפורסמים שהתגוררו בעיר בתקופה זו.ר′ יואל גם אוצר בזכרונו אוצר גדול של סיפורים ופנינים מאירועים שוניםשהתרחשו בבית חיינו במשך כל שנות נשיאותו של הרבי, ועובדות שונות אודותמשפחת בית רבי. יש לציין, שלעיתים רבות בין משתתפי ההתוועדויות נוכחים אנשים שאינםנמנים על דגל אנ"ש חסידי חב"ד, ועל כן הנושאים והסיפורים מוצגים בהן עםתוספת הסברה מפורטת ומורחבת, למען יובנו הדברים לכל שומע.אשר על כן, ראינו לקבץ חלק גדול מנושאים וסיפורים אלה, שנרשמו על־ידינו במשך השנים; לסדרם לפי נושאים ולהציגם ערוכים עלי ספר, למען יוכלוליהנות מהם אלפי התלמידים כ"י, בעבר, בהווה ובעתיד.הספר נחלק לשישה חלקים:א - בדרכי החסידות - חלק זה עוסק בשני תחומים יסודיים בדרכי החסידות:עניין ההתקשרות לרבי, ועניין ביטול היש.ב -  זיכרונות מימי בראשית - סיפורים ותיאורים מהתקופה שלאחר הסתלקותכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.ג - ניצוצות אור מבית חיינו - אוצר סיפורים ועובדות על הרבי, בליווי תיאורירקע לסיפורים והסברתם.ד -  פנינים מבית הרב - סיפורים על משפחת בית רבי.ה -  בעקבות החסידים - סיפורים ופנינים מחייהם של כמה מגדולי החסידיםבדור הקודם.ו - חיים חסידיים - תיאור החיים החסידיים ברמת־גן ותל־אביב בתחילת שנותהשי"נים.

קובץ לדוגמא
יתכן שיעניין אותך גם...

קטגוריות

שערי המועדים החדש - י'-י"ט כסלו

ליקוט מתוך תורתו של הרבי אודות חודש כסלו בכללותו, והמועדים החלים בו

שערי המועדים החדש - ראש השנה

ליקוט מתוך תורתו של הרבי אודות ראש השנה, והוראות ומנהגים הקשורים בו

שערי המועדים החדש - חודש ניסן וחג הפסח - 2 כרכים

ליקוט מתוך תורתו של הרבי אודות חג הפסח

פניני התניא - סט 13 כרכים (כולל הספר החדש!) 550 ₪ 499 ₪

סט ביאור התניא 'פניני התניא' ביאור התניא הפופולרי מאת המשפיע החסידי הרב לוי יצחק גינזבורג.

טור ושו"ע משולב - סט 38 כרכים - הוצאה חדשה תשע"ז 3500 ₪ 2949 ₪

ארבעה טורים השלם "שירת דבורה" ושולחן ערוך הבהיר - מהדורה משולבת 38 כר' גובה: 33 ס"מ

'שלחן מנחם' - 7 כרכים - מהדורה חדשה (חזר למדף) 350 ₪ 270 ₪

שלחן מנחם זוהי סדרה המלקטת והמאגדת בתוכה אלפי תשובות וביאורים מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בנושאים הקשורים להלכה ולמנהג בד' חלקי השולחן ערוך

להרשמה לניוזלטר
© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם