ראשי » ספרים » ספרי קריאה » היסטוריה וביוגרפיה » בדרכי החסידים - הרב יואל כהן
50 ₪ NIS
אינו זמין במלאי
בדרכי החסידים - הרב יואל כהן
רעיונות, סיפורים ופנינים ששמענו מאת הרב יואל שי′ כהן, ה′חוזר′ הראשי של
כ"ק אדמו"ר זי"ע, בעת התוועדויותיו ושיעוריו.
פרטים נוספים
מק"ט: 3679
מוציא לאור: יחד
תאריך הוצאה לאור: אב תשע"ה
מספר עמודים: 374
מחיר קטלוגי: 69 ₪
פורמט הדפסה: סטנדרטי
סוג כריכה: סקיי
מידע נוסף

למאחורי הקלעים של הספר

התוועדויותיו של ר′ יואל נודעו לשם דבר. תלמידיו הרבים במשך עשרותהשנים, זוכרים את ההתוועדויות כמלאות תוכן חסידותי עמוק, אשר הדרישההעיקרית הנשמעת בהן לכל אורך הדרך היא - התקשרות פנימית לרבי, נטולת′חיצוניות′ וחדורת התבטלות מוחלטת אליו, יחד עם הכרה עמוקה ופנימיתבמשמעותה של התקשרות זו, בזכות הגדולה שלנו - חסידי ה′דור השביעי′ -ובאחריות העצומה המונחת עלינו.התוועדויות אלו עוסקות גם בהסברת דרכי החסידות ואורחות החסידים, והןמלוות בסיפורים על חייהם של גדולי חסידי חב"ד בדורות הקודמים, בפרט בדורהקודם, שהיו מסורים לחלוטין לעבודת החסידות, כל אחד לפי עניינו וערכוובהתאם לסגנונו המיוחד, וכל תוכן חייהם היה שזור בדביקות פנימית אל הרבי.כידוע, ר′ יואל שי′ הוא בנו של הרה"ת ר′ רפאל נחמן (פאליע) הכהן, שהיהבעצמו ′תמים′ בישיבת תומכי־תמימים בליובאוויטש, וזכה להכיר מקרוב אתה′תמימים′ המובחרים, האריות שבחבורה, בעלי ′השכלה′ ובעלי ′עבודה′המופלגים; כמו־כן ר′ יואל גדל והתחנך בצעירותו בין תלמידי־התמימים בקהילתליובאוויטש בתל־אביב של שנות השי"נים הראשונות, והתבשם מהאווירההחסידית סביב החסידים המפורסמים שהתגוררו בעיר בתקופה זו.ר′ יואל גם אוצר בזכרונו אוצר גדול של סיפורים ופנינים מאירועים שוניםשהתרחשו בבית חיינו במשך כל שנות נשיאותו של הרבי, ועובדות שונות אודותמשפחת בית רבי. יש לציין, שלעיתים רבות בין משתתפי ההתוועדויות נוכחים אנשים שאינםנמנים על דגל אנ"ש חסידי חב"ד, ועל כן הנושאים והסיפורים מוצגים בהן עםתוספת הסברה מפורטת ומורחבת, למען יובנו הדברים לכל שומע.אשר על כן, ראינו לקבץ חלק גדול מנושאים וסיפורים אלה, שנרשמו על־ידינו במשך השנים; לסדרם לפי נושאים ולהציגם ערוכים עלי ספר, למען יוכלוליהנות מהם אלפי התלמידים כ"י, בעבר, בהווה ובעתיד.הספר נחלק לשישה חלקים:א - בדרכי החסידות - חלק זה עוסק בשני תחומים יסודיים בדרכי החסידות:עניין ההתקשרות לרבי, ועניין ביטול היש.ב -  זיכרונות מימי בראשית - סיפורים ותיאורים מהתקופה שלאחר הסתלקותכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.ג - ניצוצות אור מבית חיינו - אוצר סיפורים ועובדות על הרבי, בליווי תיאורירקע לסיפורים והסברתם.ד -  פנינים מבית הרב - סיפורים על משפחת בית רבי.ה -  בעקבות החסידים - סיפורים ופנינים מחייהם של כמה מגדולי החסידיםבדור הקודם.ו - חיים חסידיים - תיאור החיים החסידיים ברמת־גן ותל־אביב בתחילת שנותהשי"נים.

קובץ לדוגמא
יתכן שיעניין אותך גם...

קטגוריות

משנת מנחם - 2 כ' - התנאים והאמוראים בתורת הרבי

ביאור מקיף על שיטתם ותכונתם של כמאתיים תנאים, אמוראים ומקומות המופיעים בש"ס, במדרש ובזוהר, ע"פ תורת הרבי מליובאוויטש זי"ע

שמע ישראל (בן) – לוח מנגן ניגונו של הרבי

לוח מנגן ניגונו של הרבי – אנעים זמירות ניתן גם לתליה קטגוריות: צעצועים מוזיקליים, ספרים מנגנים

'שלחן מנחם' - 7 כרכים - מהדורה חדשה (חזר למדף) 350 ₪ 270 ₪

שלחן מנחם זוהי סדרה המלקטת והמאגדת בתוכה אלפי תשובות וביאורים מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בנושאים הקשורים להלכה ולמנהג בד' חלקי השולחן ערוך

תורת מנחם - התוועדויות (תשמ"ב-תשנ"ב) סט 45 חלקים 2000 ₪ 1900 ₪

תורת מנחם - התוועדויות זוהי הסדרה הגדולה ביותר של הרבי. היא משתרעת על פני למעלה ממאה כרכים המתעדים בדייקנות מרבית כמעט את כל שיעוריו ושיחותיו מאז עלה על כס הנשיאות.

בסוד הפרשה - אוגדן למרצה | 10 כר’ (קובץ לדוגמא בדף המוצר) 900 ₪ 799 ₪

הסדרה הפופולרית "בסוד הפרשה" עם יותר מ-300 מערכי שיעור על פרשיות השבוע, מבוססים בעיקר על שיחות הרבי, בשילוב סיפורים, העשרה, דיונים ועוד. לכל פרשה כ-6 שיעורים.

להרשמה לניוזלטר
© כל הזכויות שמורות להיכל מנחם