English | עברית | USD | NIS | EUR
Sat, 28 Kislev 5778
16 December 2017
Catalog
Cart is empty
New Products
שולחן ערוך - ה-ו - יורה דעה וחושן משפט - פורמט כיס

שולחן ערוך הרב במהדורה מיוחדת, מוקטנת אך נוחה לקריאה, מותאמת לשינון ההלכות מהדורה בינונית בכל זמן ועת, "ובלכתך בדרך"

חדש! טלית קלה - חב"ד - מידה 70

טלית 100% צמר רחלים מבית טליתני'ה. גרסה מיוחדת "מלכות".

סידור תורה אור

סידור תפילה על פי נוסח האריז"ל כפי אשר ייסד כ"ק אדמו"ר הזקן.

On Sale
סט אנציקלופדיה תלמודית - 38 כרכים 3680 ₪ 2699 ₪

האנציקלופדיה התלמודית הוא סט ספרים המסדר את כל הידע התורני לפי נושאים

סט לחתן ולכלה - 5 כרכים 1000 ₪ 899 ₪

ניתן לבחור צבעים בדף המוצר